Chefredaktör: Mai Ottoson | Ansvarig utgivare: Mats Ottoson | Redaktion: Brandholmsvägen 3, 611 64 NYKÖPING | E-post: m.ottoson@telia.com
Välkommen till din nättidning!
På nätet sedan 2003.
Svenska
[ Logga in ]
Hemsidan
Artiklar
Artikel
X \ Y 0
1
Arrow to toggle expansion Nationaldagsfirande på Garvaregården
X \ Y 0 1 2
1
2014-06-08
9
File symbol f0222256865054271
11
Sång, musik och stipendieutdelning på Garvaregården.
16
På Trosa torg samlades Röda Korset, Hemvärnet och många andra föreningar och tågade i fanborg med Stadsmusikkåren i spetsen till Garvaregården. Där väntade publik med både unga och gamla, lokalboende och tillfälliga besökare.
31
Katrin Pettersson från Hembygdsföreningen inledde. Capella Vitalis-kören under ledning av Thomas Ahrén sjöng. Katrin lämnade därefter över ordet till dagens högtidstalare, Johan Markman. Johan är en av ägarna till företaget Camfil och känd för sin generositet och sitt kulturintresse.

Johan kom till Trosa som sommarboende år 1956, vid sju års ålder. Tjugo år senare blev han permanentboende. Trosa var då en fiskestad. Johan berättade om sina minnen av fiskebåtarnas dunkande ljud. Sjön blev tidigt ett intresse för honom. Båten var inte klar för avfärd förrän den svenska flaggan satt på plats i aktern. Johan berättade att han felaktigt förknippat nationaldagen med Gustav Vasas intåg i Stockholm 1523. Det berodde på att hans far var med som statist i en filminspelning om den händelsen. Filmen visades på biograferna i samband med 400-årsjubiléet 1923. Samma år blev Stockholms stadshus färdigt. Vid Camfils femtioårsjubileum 2013 samlades företagets nordiska personal i Blå hallen i Stadshuset. Johan påminde också om 1809 års regeringsform med de medborgerliga rättigheterna. Yttrande- och tryckfrihet, grundbulten i den svenska demokratin. En frihet som för oss är självklar men som saknas i många andra länder. Den svenska flaggans betydelse i olika sammanhang. För att välkomna utländska besökare och idag för att välkomna nyblivna svenska medborgare. Johan avslutade sitt tal med att utbringa ett gemensamt fyrfaldigt leve för nationaldagen.

Amanda Sandström, årskurs sex, Vitalisskolan agerade försångare i nationalsången, som sedan sjöngs gemensamt. Stadsmusikkåren spelade innan det var dags att dela ut en rad stipendier.

Agneta Flock, Trosa Zontaklubb fick ordet. Hon berättade att Trosa Zontaklubb tillhör Zonta International som finns i ca 66 länder. De arbetar med att stärka kvinnans ställning i världen i nära samarbete med FN. Zontaklubben delar sedan några år tillbaka ut ett stipendium till en yngre kvinna – till nytta för henne själv eller för att engagera sig i en verksamhet som kan komma till nytta för fler unga kvinnor.

Årets stipendium på 7000 kr gick till Caroline Wahlgren.

Motiveringen löd: ”Caroline har sedan några år velat engagera sig, vara till stöd och hjälpa unga kvinnor. Caroline har därför tillsammans med några andra kvinnor startat Tjejjouren Lina i Trosa. Men för att vara till stöd för andra och för att utvecklas själv krävs utbildning (och erfarenhet förstås). Caroline vill använda stipendiet för att tillsammans med Tjejjourens styrelse gå en utbildning som Sveriges Kvinno- och Tjejjourers Riksförbund anordnar. Hon vill på så sätt starta upp verksamheten här i Trosa. Att kunna erbjuda unga kvinnor ett forum där man kan få ställa frågor och få stöd både när det gäller allvarliga frågor, livsfrågor eller tankar man har. Det är viktigt och det känns bra att kunna erbjuda det i Trosa Kommun. Carolines och Tjejjourens inriktning, ambitioner och energi stämmer väl överens med Zontas mål, och värderingar. Vi tycker att hon och Tjejjouren är mycket värdiga mottagare av vårt stipendium.”

Caroline tog emot stipendiet tillsammans med styrelsen i Tjejjouren: Ewelina Thille, Carolin Kindh, Caroline Svensson, Carolina Ekström.

Eva Hauptmann Sköld, ordförande i Trosabygdens konstförening, delade ut stipendier till Emelie Rydh Johansson, 9c Tomtaklint och Linn Levenstam, 9b Hedeby.

Bernt Pettersson, ny president i Lions, delade ut ett kulturstipendium på 5000 kronor i till Jennifer Mikkonen.

Stefan Björnmalm, ordförande i Trosa kommuns ekoutskott delade ut kommunens miljöpris till Camfil med motiveringen:

” Camfil har som lokalt företag i Trosa under mer än 50 år verkat på världsmarknaden med ett globalt perspektiv. Företaget och dess företrädare är besjälade av att göra en insats för ren luft i alla tänkbara
miljöer.

Förutom att på ett sällsynt framgångsrikt affärsmässigt sätt bidra till ren luft, arbetar företaget pedagogiskt för att medvetandegöra både den lilla och stora världen om betydelsen av ren luft, bland annat genom sin satsning på ett rullande utställningsrum.

Camfils affärsmodell, med fokus på kundens livscykelkostnad för sina produkter, bidrar till en förbättrad miljö, genom att hushålla med energi för att driva ventilationsanläggningar.
I Trosa kommun bidrar Camfil Svenska AB generöst med sin utomordentliga kompetens för att skapa
en bättre inomhusmiljö för kommunens verksamhetslokaler, där våra barn vistas, något vi är mycket tacksamma för.”

Det sista stipendiet i raden delades ut av Trosa Hembygdsförening. Kulturpriset gick till Kate Grossman, Tomtaklintskolan.

Efter mer musik och sång avslutades firandet.
Text och foto: Mai Ottoson51
01.jpg
02.jpg
03.jpg
04.jpg
05.jpg
06.jpg
07.jpg
08.jpg
09.jpg
10.jpg
11.jpg
12.jpg
13.jpg
14.jpg
15.jpg
16.jpg
17.jpg
18.jpg
19.jpg
20.jpg
21.jpg
22.jpg
23.jpg
24.jpg
25.jpg
26.jpg
27.jpg
Reklamplats
Effectumannons.jpg
Kedjeutveckling och franchisefrågor
www.effectumsweden.se
Vård för pengarna
Vi vill satsa 650 miljoner nu! på fler vårdplatser och fler händer i vården!
Trosa Turistinformation
Kontorstjänst
Copyright © 2001-2009 Denacode AB