Chefredaktör: Mai Ottoson | Ansvarig utgivare: Mats Ottoson | Redaktion: Brandholmsvägen 3, 611 64 NYKÖPING | E-post: m.ottoson@telia.com
Välkommen till din nättidning!
På nätet sedan 2003.
Svenska
[ Logga in ]
Hemsidan
Artiklar
Artikel
X \ Y 0
1
Arrow to toggle expansion Granskning av planerade anläggningar
X \ Y 0 1 2
1
2017-10-10
9
File symbol f0764892931969549
11
16
Kommuninvånarna Ingrid Benson och Anna Bohlin har granskat projektet Infart Västra Trosa och exploateringen av Tureholmshalvön. De har sammanställt en 10‐punktslista över klimatråd som Trosa kommun inte tagit hänsyn till. Följande pressmeddelande har gått ut till media och miljöintressenter:
31
Projekt Infart Västra Trosa och exploateringen av västra Trosa – Tureholmshalvön motverkar klimatmålen på 10 punkter.

I en granskning av projektet utifrån klimatrapporter från Trafikverket, Naturvårdsverket, Regionförbundet och Länsstyrelsen framkommer att Trosa kommun i projekt Infart Västra Trosa
kraftigt kommer att motverka samtliga uppställda internationella, nationella, regionala och lokala klimatmål.

Granskningen visar också att kommunen kan avbryta projektet och ändå uppnå de tillväxtmål kommunen har satt upp.

Granskningsskrivelsen ”Har klimatmålen inkluderats i planeringen av Infart Västra Trosa och exploateringen av Västra Trosa ‐ Tureholmshalvön?” har sänts till beslutsfattare inom Trosa kommun, Länsstyrelsen, Regionförbundet, Trafikverket, Boverket, Naturvårdsverket samt Närings‐, Miljö‐ och Energidepartementet, media och andra aktörer som har möjlighet att påverka en samhällsutveckling, som främjar klimatmålen.

Trosa kommuns politiker och övriga beslutsfattare i projektet har idag en unik chans att avbryta projektet innan det påverkar miljön och klimatet negativt. Kommunen har då en möjlighet att tidigarelägga klimatsmarta tillväxtprojekt som stärker inflyttningsattraktiviteten samt varumärket som ekokommun och därmed uppfylla samtliga klimatmål, menar granskarna.

Granskningsskrivelsen finns som nedladdningsbar pdf-fil på webbplatsen https://informationtrosa.wordpress.com. Den kan även beställas via e-post på: informationtrosa@gmail.com.

Foto: Mai Ottoson
51
Reklamplats
Effectumannons.jpg
Kedjeutveckling och franchisefrågor
www.effectumsweden.se
Vård för pengarna
Vi vill satsa 650 miljoner nu! på fler vårdplatser och fler händer i vården!
Trosa Turistinformation
Kontorstjänst
Copyright © 2001-2009 Denacode AB