Chefredaktör: Mai Ottoson | Ansvarig utgivare: Mats Ottoson | Redaktion: Brandholmsvägen 3, 611 64 NYKÖPING | E-post: m.ottoson@telia.com
Välkommen till din nättidning!
På nätet sedan 2003.
Svenska
[ Logga in ]
Hemsidan
Artiklar
Artikel
X \ Y 0
1
Arrow to toggle expansion Insändare: Hur mycket ska Trosa växa?
X \ Y 0 1 2
1
2018-01-09
9
11
16
I insändaren presenteras underlag som kommunalråd Daniel Portnoff kommenterar.
31
"Jag har försökt få svar från Trosas ledande politiker utan framgång.

Ett beslut i kommunfullmäktige säger att Trosa ska växa med 150 personer per år, vilket innebär en fallande procentuell ökning per år. Kommunalråd Portnoff säger att de räknar med en ökning av befolkningen kring 1,5-2% per år. Finansieringsbeslutet för Infart Västra Trosa anger att 670 bostäder skall byggas i västra och södra Trosa för att täcka kostnaderna för den nya vägen. Samhällsbyggnadsnämndens ordförande Tomas Landskog säger att endast 10% av tillväxten ska ske utanför tätorterna.

Hur går det ihop?
Om beslutet i kommunfullmäktige gäller behöver Trosa bara växa med 52 personer per år fram till år 2021. Då kan det kännas onödigt att skattebetalarna ska betala över 150 miljoner för en ny väg som varken behövs eller uppfyller klimatmålen om minskade utsläpp. Den nya vägen skulle i så fall byggas för endast 5-15 tillkommande personer per år utanför tätort i 134 år.

Beredskap med nuvarande ökningstakt
Om befolkningsökningen istället hamnar på 1,5% per år blir vi dubbelt så många om 46 år. Om befolkningsökningen uppgår till 2% är vi dubbelt så många redan om 35 år. Har vi beredskap för en tidigarelagd fördubbling på 11 år? Har vi beredskap för att ens bli dubbelt så många om 46 år? Under hösten 2017 framkom att Trosa har växt med 4% under året. Om den takten håller i sig skulle det innebära att vi blir dubbelt så många redan om 17 år. Har vi beredskap för den snabba ökningen?

För att ytterligare förvirra sifferövningarna lägger jag till uppgiften från Tomas Landskog om att 10% av tillväxten ska ske utanför tätorterna. Med utgångspunkt i finansieringsbeslutets 670 bostäder och snittet 3 personer per bostad kommer jag fram till följande resultat.

Lång betalningstid
Om Trosa ska växa med 150 personer per år innebär det att finansieringsbeslutets 670 bostäders exploateringsintäkter tar 134 år att få in. Det är en lång tid för skattebetalarna att ligga ute med lånepengar för en väg, som bara 10% av en framtida befolkning sägs behöva, men alla får betala för. Eller så innebär tillväxtandelen utanför tätort att dagens politiker har planerat bostäder för 134 år framåt i tiden. Eller så innebär 10%-uppgiften att Trosa beräknas växa med 6700 bostäder totalt, vilket skulle innebära en ökning om 20 100 personer totalt. Tidsperiod okänd.

Så min fråga kvarstår: Hur mycket ska Trosa växa?

Snabblektion i exponentialeffekten: Börja med talet 70 (år) och dela med tillväxtprocentens siffra. En tillväxt på 10% innebär en fördubblingseffekt om 7 år. (70/10=7)

Lär er mer om exponentialeffektens konsekvenser här:

Anna Bohlin

Vi kontaktade Daniel Portnoff för att få en kommentar till insändaren. Han svarade som följer:

"1992 hade Trosa kommun 9894 invånare. Vid utgången av 2016 var vi 12 447. Befolkningstillväxten har alltså varit ca 110 personer per år. Den har dock varierat över tid. Vissa år har den tom minskat något och andra år har den ökat med drygt 300 personer. Det beror främst på konjunkturen.

Vi lever i ett fritt land med omfattande lagstiftning på bostadsområdet. Som helhet så fungerar svenskt bostadsmarknad dåligt. Vi skulle behöva en omfattande översyn av stora delar av bostadspolitiken på nationell nivå för att få en bättre fungerande bostadsmarknad.

Som lokalpolitiker försöker vi med rådande lagstiftning göra vårt bästa för att säkerställa en bostadsproduktion där alla upplåtelseformer finns med och där hela kommunen får del av en balanserad tillväxt.

I en växande kommun får man en växande ekonomi och rätt hanterat så förbättra det våra möjligheter att ha stora ambitioner när det gäller kvalité och utbud i vår kommunala service till medborgarna. Befolkningstillväxt skapar också bättre förutsättningar för annan service och till en väl fungerande arbetsmarknad.

Ingen vet hur framtiden kommer att se ut och hur konjunkturen kommer att vara när det gäller bostadsbyggande. Ett rimligt antagande är dock att hela Trosa kommun kommer att fortsätta växa med någonstans mellan 150 till 200 invånare per år de kommande 10 åren. Men det kommer att variera över tid.

En sak vet jag. Det är som väl är inte kommunfullmäktige som bestämmer hur många invånare vi blir. Det är mängder av enskilda beslut som i mycket hög omfattning styr utvecklingen i ett fritt land. Däremot kan och skall kommunfullmäktige i en kommun där fler vill bo ta sitt ansvar när det gäller bostadsmarknaden och planera för framtida tillväxt. Det försöker vi göra och är noga med att säkerställa breda politiska överenskommelser över blockgränsen i dessa frågor."

Daniel Portnoff, kommunalråd

51
Reklamplats
Effectumannons.jpg
Kedjeutveckling och franchisefrågor
www.effectumsweden.se
Vård för pengarna
Vi vill satsa 650 miljoner nu! på fler vårdplatser och fler händer i vården!
Trosa Turistinformation
Kontorstjänst
Copyright © 2001-2009 Denacode AB