Chefredaktör: Mai Ottoson | Ansvarig utgivare: Mats Ottoson | Redaktion: Brandholmsvägen 3, 611 64 NYKÖPING | E-post: m.ottoson@telia.com
Välkommen till din nättidning!
På nätet sedan 2003.
Svenska
[ Logga in ]
Hemsidan
Artiklar
Artikel
X \ Y 0
1
Arrow to toggle expansion Slutar ditt ansvar med din egen generation?
X \ Y 0 1 2
1
2018-06-13
9
File symbol f2891047293166111
11
16

Vi lever i en av landets bästa kommuner. Vi har två kustskogar kvar, som tryggar vattentillgången och bidrar med oersättliga ekosystemtjänster. Vi lever ett mångfalt friluftsliv där genom svampplockning, mtb, terränglöpning, ridning, fågelskådning, orientering, vandringar, bad och andra aktiviteter som främjar god hälsa.
31
Jag tror att morgondagens klimatsmartare generation slutar räkna tidsvinst och vägrar fossilbilspendling genom att skapa närarbeten, bullerfria miljöer och transportmedel utan utsläpp som inte behöver nya vägar. De kommer att använda skattepengar till projekt som inte strider mot klimatmålen och mäta tillväxt i kvalitet i stället för kvantitet. De vill inte ha den framtid som dagens styrande politiker nu planerar för dem.

Trosapolitikerna tänker genomföra ett vägprojekt med vidhängande exploatering av våra sista kustskogar. Projektet löser inte upplevda trafikproblem, uppnår inte klimatmålen och vägen är inte samhällsekonomisk lönsam. Naturvårdande myndigheter vägrar att genomföra miljökonsekvensbeskrivningar och projektet kommer att belasta skattebetalarna väsentligt både ekonomiskt och miljömässigt.

De säger att vägen och exploateringen behövs för tillväxten, trots att de redan planerat annan exploatering som vida överstiger beslutade tillväxtmål. Hittills har vår befolkningsökning inneburit ökad belastning på ekonomi, skolor, vård, äldreomsorg och stora allemansrättsliga naturområden har försvunnit för medborgarna. Det är oklart när de utlovade vinsterna enligt deras tillväxtplaner skall komma. Argumenten från politikerna liknar lotterireklam. Köp fler lotter så ökar vinstchanserna.

Vi medborgare står utan reella möjligheter att påverka trots att våra kustskogar, ekosystemtjänster och hälsofrämjande friluftsvärden håller på att försvinna.

Jag undrar hur Sverige ska uppnå klimatmålen när myndigheterna, som anger hur klimatmålen skall uppnås, inte följer dem utan istället beviljar klimatmålsstridiga projekt.
Jag undrar om det är demokratiskt att lämna medborgare utan möjlighet att påverka när det handlar om projekt som hotar vår hälsa och miljö.

Till varje politiker i Trosa som vill bygga nya vägar och exploatera har jag följande frågor: Hur ska du förklara din medverkan till att asfaltera våra sista naturområden? Slutar ditt ansvar med din egen generation? Vad tror du dina efterkommande vill prioritera?
När nästa generation får rösta är det för sent! Låt dem avgöra vad som är viktigast; naturområden eller några minuters tidsvinst.
Tror ni verkligen att extrem värme och vattenbrist nuförtiden är ett tillfälligt fenomen?

Ni tappar inte ansiktet genom att avbryta projektet, ni vinner istället nästa generations beundran för modet att avsluta utsläpps-eran.

Anna Bohlin, Trosa
51
Reklamplats
Vård för pengarna
Vi vill satsa 650 miljoner nu! på fler vårdplatser och fler händer i vården!
Effectumannons.jpg
Kedjeutveckling och franchisefrågor
www.effectumsweden.se
Trosa Turistinformation
Kontorstjänst
Copyright © 2001-2009 Denacode AB