Category: Svenska nyheter

Flexibla arbetsplatser öppnar upp för nya möjligheter

Traditionella kontorslösningar med krångliga kontrakt och långa uppsägningstider håller på att dö ut. Numer är det kontorshotell som lockar. Det beror till stor del på att kontorshotell fungerar för alla. Lösningarna är ofta väldigt flexibla och det är betydligt billigare att ha en plats på ett kontorshotell jämfört med en vanlig kontorslösning. Om du är intresserad av att sitta och...

Begagnade elbilar – ny bransch

Den snabba utvecklingen inom elbilsindustrin har lett till att allt fler konsumenter vänder sig till miljövänligare alternativ. Ett fenomen som följer i dess spår är den växande marknaden för begagnade eldrivna bilar. I detta inlägg diskuterar vi varför andrahandsmarknaden för elbilar har blivit en ny och het bransch. Med ökad medvetenhet om klimatförändringarna och de fördelar som elbilar erbjuder, är...