De största internationella nyheterssidorna

Last modified date

Ute i den stora världen finns också väldigt många mediebolag. Vissa är väldigt små, medan andra är gigantiska.

Största tidningarna internationellt

Det går att ge olika svar på vilka de största tidningarna är beroende på hur man mäter. Om man till exempel väljer att se till antal upplagor av fysiska tidningar är det den asiatiska marknaden som är störst. I Japan finns till exempel Yomiuri Shimbun som har över 14000 upplagor totalt, de äldsta från 1870-talet.

Men ska man kolla till antalet läsare eller inflytande över hela världen finns det andra aktörer som har stort inflytande. De engelsk- och spanskspråkiga nyhetsmedierna framför allt. Spanska El País är ett exempel på det. Den här tidningen ges dock ut i hela Latinamerika, även på portugisiska i Brasilien, och kan därför klassas som en av världens absolut största medier.

I England är The Guardian stort. Först och främst i Storbritannien, men även på ett internationellt plan. Den här tidningen har även ett gott anseende, vilket gör att många svenska journalister använder The Guardian som en trovärdig källa.

Annars finns också BBC och CNN. BBC grundades i London är därför baserat i Storbritannien. Men den här nyhetsmedian bedriver även verksamhet på andra håll runt över hela världen. CNN kan ses som motsvarigheten till BBC, fast i USA. Det här Georgia-baserade mediebolaget är ett av de största i både de Förenta Staterna samt världen. Något som båda har gemensamt är att de ger ut nyheter i så väl skriftlig form som via radio och TV med mera.

ivadmin