Category: Allt om nyheter

Digital strategi utanför nyhetsbranschen

Mediasfären blir allt mer digitaliserad, och även industrin utvecklas i takt med tekniken. Detta inkluderar företag som Plastexperten, som trots sin fokusering på plastproduktion och -distribution har insett behovet av en robust digital närvaro. De har gått från traditionell produktmarknadsföring till en mer modern och interaktiv strategi, med fokus på online-engagemang, informationstillgång och transparenta affärsprocesser. Om du besöker Plastexperten på...

Hitta din plåtslagare genom tidningen

En hörnsten i varje modernt samhälle är tidningar som upplyser människor om allt från världshändelser till annonsering av lokala hantverkare. Dock är det allt färre som läser den traditionella papperstidningen i takt med att samhället blir allt mer digitaliserat och uppkopplat. Många i dagens digitaliserade samhälle använder numera internet för att hitta hantverkare och kan betrakta tidningen som en föråldrad...