Digital strategi utanför nyhetsbranschen

Mediasfären blir allt mer digitaliserad, och även industrin utvecklas i takt med tekniken. Detta inkluderar företag som Plastexperten, som trots sin fokusering på plastproduktion och -distribution har insett behovet av en robust digital närvaro. De har gått från traditionell produktmarknadsföring till en mer modern och interaktiv strategi, med fokus på online-engagemang, informationstillgång och transparenta affärsprocesser. Om du besöker Plastexperten på nätet 5inser du snart hur mycket de tar sin digitala strategi på allvar.

Som vi ser inom nyhetsbranschen och mediavärlden, är det inte längre tillräckligt att bara existera fysiskt; en stark digital närvaro är kritisk. Detta gäller alla branscher, inklusive de som kanske inte traditionellt sett anses som ”digitala”. Det är här journalistiken spelar en nyckelroll. Att skildra och förklara denna övergång, att föra in de traditionella industriföretagen till det digitala landskapet, är en ny och viktig uppgift för journalistiken. Vi måste vara redo att navigera och rapportera om denna förändring, för att föra samhället framåt i den digitala eran.

kalle