Största nyhetssidorna i Sverige

Last modified date

Det finns flera stora mediebolag i Sverige. Vad är skillnaden på dem och finns det något som gör de så stora som de är?

Public Service och privata mediebolag

En stor skillnad på nyhetsrapporteringen är mellan Public Service och privata aktörer. Vad det gäller Public Service-medierna är det Svt och SR. Alla medier i Sverige måste följa den svenska lagstiftningen, men för PS gäller vissa särskilda krav.

Ett av de viktigaste kraven är villkoret om objektivitet. Såväl SVT som SR möts ofta av kritik, inte minst från politisk håll, men officiellt finns det ändå krav på att vara neutrala. Det beror på att det är skattepengar som finansierar Public Service och därför får inte en journalist på till exempel SVT ta parti för någon eller försöka påverka allmänhetens åsikter och värderingar.

När det kommer till de privata medierna gäller inte samma krav på neutralitet. Däremot får inte nyhetsrapporteringen i sig innehålla åsikter, det är något som ska lämnas åt ledarsidan. Kvällstidningarna i Sverige har flest läsare totalt, relativt överlägset dessutom. Aftonbladet har till exempel flera miljoner per dag, med ett rekord på 2,931 miljoner läsare via mobilen på en enda dag.

ivadmin