Vad krävs av en tidning?

Last modified date

Det går inte att ha en tidning hur som helst, inte ens på nätet. Enligt en av de fyra svenska grundlagarna finns krav på vad som måste finnas.

Tryckfrihetsförordningen bestämmer

Till att börja med är det grundlagen tryckfrihetsförordningen som till största del reglerar hur media i skriftlig form, även på nätet, ska regleras. Av den anledningen går det inte att starta en hemsida och döpa sig till något med tidning i namnet, och sedan är allt klart. Det krävs mycket mer.

Enligt PRV, det vill säga Pant och Registreringsverket, nämns ett antal krav. Ett av de är att man måste ha ett utgivningstillstånd som ska vara registrerat hos just PRV. Det är ett grundkrav för att vara en tjänstgörande media i Sverige.

I tryckfrihetsförordningen nämns också fler krav. En tidning eller periodisk skrift måste ha en en ägare och en utgivare. Den sistnämnda, det vill säga utgivaren, är viktig. Eftersom periodiska skrifter i Sverige regleras av landets lagstiftning måste det finnas en juridisk person som tar ansvar för det material som finns på sajten eller i tidningen. Den svenska staten har inte rätt att på något censurera innehållet på någon nyhetssajt, men bryter de mot en lag måste det finnas en person som tar ansvar för innehållet.

Dessutom krävs, som tidigare nämnt, en giltighet för att få bedriva sin verksamhet. Det här ska utfärdas av PRV och behöver förnyas vart tionde år. Det gäller alla medier som är aktiva i landet.

Undantag och skyldigheter

Rätten att bedriva företag eller sajter som skapar tryckt material är grundlagsstiftat. Det gäller både för de som skriver nyheter eller andra texter. Däremot finns undantag då staten kan förbjuda en juridisk person från det. Ett exempel på det är texten innehåller pornografiska bilder. I text är till exempel erotik lagligt, men pornografi med bilder eller videor är olagligt.

Ett annat undantag, som inte är tillåtet enligt svensk lag, är att väcka allmän anstöt. Det innebär att en tidning till exempel inte medvetet får lägga ut information om en allmän plats för att uppmana folk till att begå brott. Ett exempel som var aktuellt i USA i början av januari. Då debatterades det om ex-presidenten Donald Trump gjort sig skyldig till det brottet, även om det inte var i skrift.

ivadmin