Allt fler letar flexibla kontorslösningar i spåren av covid-19

Under coronapandemin har efterfrågan på kontorshotell ökat. Om du letar efter en kontorsplats kan du hyra kontor här smidigt och enkelt. Att hyra ett kontor i Stockholm är inte så svårt som det kan tänkas vara. Det finns dessutom många billiga och kreativa lösningar. Oavsett vad du vill ha för standard och vad du kan betala så finns det ett kontor för dig.

Pandemin har startat en ny kontorstrend

I kölvattnet av pandemin har arbetssituationen för många företag förändrats. Ett flertal större företag tänker fortsätta låta sina anställda jobba från valfri plats även när restriktionerna släpps. Pandemin har helt enkelt påskyndat utvecklingen av distansarbete. Den har hjälpt till att bryta det traditionella sättet att se på arbete, arbetsplats och arbetstider. Det pandemin har hjälpt till att visa är att människor kan leverera genom att jobba på distans. Många ser att en person inte nödvändigtvis måste sitta på en specifik kontorsplats för att kunna delta i möten och liknande. Det är en tydlig trend och innebär att det klassiska kontorets tid snart kan vara förbi.

Kontor är en fysisk mötesplats

Kontor kommer alltid att behövas men eftersom digitala möten och hemarbete har visat sig fungera väldigt bra håller kontorskulturen på att förändras. Ett fysiskt kontor behövs för viktiga möten, innovationer och för att kunna träffas om det behövs. Det fysiska mötet är fortfarande viktigt och kommer stanna kvar men det kommer att ske på andra sätt än tidigare. En mer flexibel kontorslöning kommer att vara gynnsamt för företag som nu sitter på dyra hyreskontrakt. Att ha kortare kontraktstider är något som efterfrågas allt mer. Svenska företag kommer helt enkelt att behöva färre kvadratmeter per anställd om fler fortsätter att arbeta på distans och därför kommer efterfrågan på flexibla kontrakt att öka. För tio år sedan ville företag ha en kvadratmeteryta kring 15-25 för varje anställd. Nu är det nere på 5-15 kvadratmeter, det är en ganska stor skillnad. Kontor i dag är också mer yteffektiva än vad de var förut. Det sociala behovet hos många kommer fortfarande att finnas kvar men för den skull kanske det inte behöver innebära fem dagar på kontoret för en anställd. Det kan räcka med 2-3 dagar på kontoret och resten distansarbete för att fylla det sociala behovet.

kalle